پرین بتن آمود

Iran

خراسان رضوی - مشهد

دفتر مرکزی مشهد : مشهد ، بلوار وکیل آباد ، سامانیه ۱۶ (هاشمیه ۱۷)،  پلاک ۲۹
دفتر تهران : تهران - خیابان دستگردی (ظفر سابق) - بین آفریقا و ولیعصر - پلاک ۲۷۹

  • ۰۲۱ ۴۱۷۳۲
  • ۰۲۱ ۸۸۲۰۸۱۷۸
  • ۰۲۱ ۸۸۲۰۷۴۸۵
  • ۰۲۱

۰۵۱۴۳۴۴۳۵۰۰

۳۸۸۳۸۳۹۰-۹۱(۰۵۱)

۰۵۱۳۸۸۳۳۷۹۳

http://www.parinbeton.com